ÇEVRE POLİTİKASI

Apex çevre ile ilgili konularda hem mevcut mevzuatın hem de kamu bilincinin farkındadır.  Temel önceliğimiz, proje sahasındaki ve çevresindeki tüm formlardaki çevresel etkileri en aza indirmektir.

Bu, yalnızca hava ihmalleri, su deşarjları, kirlilik, atık, enerji tüketimi, geri dönüşüm vb. Etkileri değil, aynı zamanda kaynakların kullanımında çalışanların ve halkın korunmasında ve çevreleyen alandaki diğer rahatsızlıkların en aza indirilmesinde de geçerlidir.